Aktualności
Przemówienie Barbórkowe w Krakowie

Kraków dnia 2 grudnia 2016 roku.

 

SZANOWNI PAŃSTWO, ZAPROSZENI GOŚCIE, KOLEŻANKI I KOLEDZY

 

W imieniu organizacji Związkowych, działających w branży górnictwa naftowego i gazownictwa, z okazji naszego święta tradycyjnej Barbórki- chciałbym złożyć za Waszym pośrednictwem, najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom branży i Grupy Kapitałowej.

W tym wspaniałym dla nas dniu świętować mogą jednak tylko nieliczni, dlatego też myślami łączymy się przede wszystkim z pracownikami będącymi na stanowiskach pracy. Uroczystości Barbórkowe są okazją do podziękowań za całoroczną pracę, za poniesiony trud i osiągnięte wyniki finansowe. Zarówno dzisiaj, jak i w każdym innym dniu, musimy pamiętać, że największym majątkiem firm są ludzie, a organizacje związkowe są naturalnym partnerem dla pracodawców, gdyż nikt nie zna lepiej sytuacji Spółek niż załoga.

Niestety ubiegłoroczna zmiana Zarządu nie przyniosła korzyści dla pracowników Grupy Kapitałowej. Priorytetem stała się dywersyfikacja dostaw gazu poprzez budowę gazociągu Baltic Pipe, zakup nowych zagranicznych koncesji, co zbiegło się z wygaszeniem programu gazu łupkowego, kontynuacją Programu Poprawy Efektywności.

Działania te spowodowały dalszą redukcję zatrudnienia w serwisowych i budowlanych spółkach oraz likwidację Geofizyki Kraków. Upływający rok kończy się opóźnieniami negocjacji przepisów prawa pracy, groźbą sporu zbiorowego.

W tym miejscu należy jednak pochwalić formę dialogu, działania dla obrony miejsc pracy i wzrostu płac w Polskiej Spółce Gazownictwa. Dodatkowo pragnę podziękować za stwarzanie nowych miejsc pracy w moim województwie Podkarpackim w Jarosławiu i w moim miejscu zamieszkania w Jaśle.

Pomimo utrudnień z pełną determinacją dbać będziemy o dobro pracowników. Dodatnie wyniki finansowe Spółek, są w głównej mierze efektem, ich ciężkiej pracy i za ten trud należy się im dodatkowe wynagrodzenie.

Zasady nagrody rocznej, nadal nie zostały wpisane do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy dlatego też w sytuacji osiągnięcia dodatnich wyników finansowych będziemy dążyć do jej wypłaty, po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych.

Apelujemy również do wszystkich pracodawców o Wspólną politykę socjalną i Wspólne programy osłonowe w trudnych sytuacjach spółek, ponieważ stanowimy jedną Grupę Kapitałową z jej wieloletnią tradycją.

Szanowni Państwo, obecna chwila to również czas podsumowań.

Upływający rok to czas tworzenia nowych strategii, zmian w Zarządach Spółek Grupy Kapitałowej, a dziś przystąpienie do nowego konkursu obecnych władz PGNiG SA na nową trzyletnią kadencję. Oczekujemy stabilizacji składu Zarządu, co powinno pozwolić na przywrócenie w dłuższej perspektywie rzeczywistego dialogu społecznego, który spowoduje rozwój spółek i da nam „dobrą zmianę”.

Najlepszym rozwiązaniem byłyby negocjacje przepisów prawa pracy z organizacją pracodawców, a nie jedynie z Właścicielem i Zarządami Spółek. Proces ten powinien być łatwiejszy do realizacji gdyż znacznie zmniejszyła się ilość pracodawców oraz organizacji związkowych.

Mam nadzieję, że działania te będą kontynuowane w niedalekiej przyszłości.

Interes branży musi być tożsamy z interesem załóg… i to jest nasz wspólny cel.

Serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę składam wszystkim pracownikom produkcyjnym, kadrze kierowniczej, Dyrektorom, Prezesom, oraz koleżankom i kolegom związkowcom.

Na koniec Życzę wszystkim miłego spotkania gdyż tragedia górnicza w KGHM-ie wymaga wyciszenia, a w dalszej przyszłości spokojnych i rodzinnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

SZCZĘŚĆ  BOŻE.

Przewodniczący Krajowej Sekcji

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

NSZZ Solidarność 

2016-12-04
Bolesław Potyrała