Aktualności
Pracowity koniec listopada

INFORMACJA

 

W dniach 16- 18 listopada 2016 roku w Karpaczu odbyło się szkolenie związkowe na temat budowy siły związku. W spotkaniu organizowanym przez Sekretariat Przemysłu Chemicznego uczestniczyło 21 osób w tym 4 z Sekcji GNiG. Prowadzący przedstawiciel Działu Szkoleń KK Janusz Zabiega w bardzo ciekawy sposób pokazywał sposoby pozyskiwania członków związku i budowy siły związku.

W kolejny tygodniu odbywały się uroczystości poświęcenia sztandaru związkowego organizacji zakładowej Solidarności w Polskiej Spółce Gazownictwa które odbywało się w Licheniu Starym. W uroczystości dnia 21 listopada brali udział Delegaci ww. organizacji, przewodnicząy Krajowej Sekcji oraz członek Zarządu PSG Tomasz Blacharski i Dyrektor Jan Anysz. W kolejnym dniu odbywało się posiedzenie Komisji a Delegaci zwiedzali Licheńską bazylkę.

W tym dniu przewodniczący Sekcji uczestniczył w spotkaniu Prezydium Komisji Zakładowej w Gaz-Systemie w miejscowości Złotniczki, a kolejnego dnia dotarł do Płocka gdzie w dniach 24 - 25 listopad odbywał się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. 

Delegaci Solidarności przyjęli 15 statutowych Uchwał które porządkują i skracają zapisy Statutu Solidarności. Niestety krótka dyskusja nad bardziej radykalnymi zmianami w Statucie i strukturze związku pokazały że nie jesteśmy gotowi na bardziej radykalna zmiane w związku. Delegaci odrzucili i nie zalecaja dokonywanie zmian w kadencyjności i strukturze związku.

Pracująca w całej kadencji Komisja Statutowa ma analizować inne propozycje delegatów i członków związku lecz szersze zmiany będą możliwe dopieropo przyszłych wyborach. Jednocześnie Delegaci przyjęli szereg Stanowisk które ukierunkowuja prace związku na kolejne 2 lata.

Niektórzy z członków związku uczestniczyli w spółkowych uroczystościach Barbórkowych a w bieżącym tygodniu odbędzie się Centralna Barbórka w Krakowei.

Wcześniej jednak organizacje związkowe PGNiG przedłożyły ządania płacowe i w dniu 1 grudnia odbędą się negocjacje z Zarządem.

Trwa także konkurs na wybór członków Zarządu PGNiG SA oraz w styczniu odbędą się wybory przedstawicieli załogi do Zarządu i Rady Nadzorczej.

Kolejne posiedzenie Sekcji odbędzie się w połowie stycznia a Zebranie Delegatów w dniach 1-3 marzec 2017 roku. 

2016-11-28
B. Potyrała