Aktualności
Zebranie Delegatów Polskiej Spółki Gazownictwa

W dniach 14-15.09.2016 odbyło się sprawozdawczo wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Polskiej Spółki Gazownictwa. W Zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście Prezes PSG p. Jarosław Wróbel p. dyr. Jan Anysz, v-ce Prezes PGNIG Waldemar Wójcik , Przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG kol. Bolesław Potyrała, Przewodniczący Sekretariatu Chemicznego Mirosław Miara oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Dośla. Na zebraniu omawiane były bieżące sprawy Pracownicze oraz reorganizacyjne Spółki. Przeprowadzono rwnież wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej. 

2016-09-17
Administracja