Aktualności
Wakacyjne prace związkowe

Pomimo sezonu urlopowego, w Grupie Kapitałowej PGNiG, niektóre organizacje zwiazkowe podejmowały działania dla poprawy sytuacji pracowników.

W najtrudniejszej a właściwie w beznadziejnej sytuacji znajduje się Spółka Geofizyki Kraków która w wyniku podjętej decyzji od 1 sierpnia jest w stanie likwidacji. 

W spółce tej nastąpiła zmiana przewodniczącego zwiazku Solidarność i Juliusza Wronskiego zastąpił Janusz Miazowski.

Organizacja zwiazkowa weszła w spór zbiorowy i negocjowała porozumienia o zwolnieniach grupowych.

Podpisała też aneks do ZUZP przewidujący przekazanie na Fundusz Socjalny dodatkowej kwoty 1 mln złotych na osłony dla zwalnianych pracowników. Po decyzji WZA o likwidacji spółki, likwidator przedłożył kolejną wersję zwolnień grupowych obejmujacą całą załogę tej 380 osób bez 23 pracowników zatrudnionych na czasowych umowach.

W dniu 18 sierpnia z inicjatywy przewodniczącego Sekcji Krajowej GNiG odbyło się w Warszawie spotkanie Związków Zawodowych Geofizyki Krakowskiej i Toruńskiej oraz przewodniczącego Sekcji z Zarządem Geofizyki Toruń bedącym jednocześnie likwidatorem Geofizyki Kraków oraz z Wiceprezesami PGNiG SA - J. Kowalskim i W. Wójcikiem. Na spotkaniu tym omówiono aktualną sytuację krakowskiej Gerofizyki, negocjacje procesu zwolnień oraz możliwości udzielenia pomocy zwalnianym pracownikom. Efektem rozmów są deklaracje udzielenia pomocy bez podjęcia konkretnych rozwiązań, dlatego też po spotkaniu opracowaliśmy z kolegami z Krakowa pismo zawierające oczekiwania związków w sprawie dodatkowych osłon oraz przyszłych warunków pracy.

Wcześniejsz i wysłane dziś pisma w zakładce INFORMACJE Z GK PGNiG.

Jednocześnie organizacje związkowe Exalo Drilling podpisały Porozumienie o zakończeniu sporu zbiorowego. Pomimo niemozności uzyskania wyższych świadczęń dla zwalnianych pracowników, to przygotowana dodatkowa mini oferta zachęt finansowych dla osób chronionych przed zwolnieniem art. 39 KP cieszy sie dużym zainteresowaniem i do pracodawcy w ramch dobrowolności zgłosiło się ponad 150 osób z których po weryfikacji 130 spełnia zawarte kryteria. Pozwoli to zmniejszyć skalę zwolnień wśród młodszych pracowników. Pracodawca dopuszcza jednak wprowadzenie dalszego etapu tych odejść i na ten cel deklaruje dodatkowe środki w przyszłym roku.

Organizacje związkowe z PGNiG SA prowadziły ozywioną wymianę korespondencji na temat opodatkowania programu PDO i relacji w dialogu z Zarządem i Dyrektorką HR.

Odnośnie pozostałych organizacji - nie posiadam informacji o podejmowanych działaniach i kolejne spotkanie Rady Sekcji na początku października powzwoli nam na wymianę informacji o sytuacji w GK.

2016-08-25
Potyrała Bolesław