Aktualności
Posiedzenie RSK w Supraślu

Informacja z posiedzenia 

Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

w Supraślu w dniach 22-23.06.2016 rok.

 

Obecnych było 17 członków Rady Sekcji, 4 członków Komisji Rewizyjnej i administrator strony internetowej.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący Sekcji witając uczestników i zaproponował przyjęcie poniższego programu zebrania .

1. Zatwierdzenie porządku zebrania i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2. Omówienie sytuacji w Grupie Kapitałowej.

3. Sytuacja w spółkach i organizacjach związkowych należących do Sekcji.

4. Aktualizacja harmonogramu warty przy grobie ks. Popiełuszki

5. Sprawy różne.

 

RSK po dyskusji przyjęła Stanowisko

Rada Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność” popiera działania organizacji związkowych działających w PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., Exalo Drilling SA, Geofizyki Toruń SA i Geofizyki Kraków SA oraz ZRUG Zabrze SA w prowadzonych sporach zbiorowych
i zwolnieniach grupowych dokonywanych przez pracodawców.

          W sytuacji podjęcia przez nie decyzji o organizacji akcji protestacyjnych Rada Krajowej Sekcji GNiG NSZZ „Solidarność” zobowiązuje organizacje związkowe działające w Sekcji do udzielenia im niezbędnej pomocy a Radę Sekcji do Koordynacji przyjętych wspólnych działań.

 

Obecny Prezes Wójcik omówł sytuacje w GK i tak:

Poinformował on o trwającym PDO w PGNiG SA i zgłoszeniu się 200 osób oraz o zmianie interpretacji podatkowej w kwestii opodatkowania odszkodowań.

Mówił też o zmianie polityki PGNiG w stosunku do spółek które mają pozostać w GK.

W sprawie Geofizyki Kraków nie ma ostatecznej decyzji lecz pewnie 160 osób przejdzie do spółki w Toruniu chociaż będzie świadczyć pracę w Krośnie i Krakowie, a 300 osób zostałaby objęta zwolnieniami, ZZ proponują umowę społeczna na 8 mln. Podobna sytuacja jest w Exalo i wczoraj o tych sprawach rozmawiali w Warszawie Prezesi tych spółek. Exalo Drilling proponuje przejęcie urządzeń rekonstrukcyjnych i przyjęcie do X – prowizorium na wiercenia w 2017 roku. PGNiG otworzył przedstawicielstwo na rynku Irańskim a z PGNiG Technologię zawarł ugodę na 700 tys złotych i oczekuje na zlecenia od Gaz Systemu.

Prezes poinformował o zastrzeżeniach do poprzedniego Zarządu w sprawie EC Stalowa Wola i sprzedaży spółki Park Powiśle. Przed WZA Rada Nadzorcza udzieliła skwitowania dla jego osoby.

W PSG trwa głęboka reorganizacja zakończona zawarciem porozumienia ze stroną społeczną, przewidywany jest wzrost zatrudnienia, utworzenie spółki odczytowej.

W Gazoprojekcie bez zawirowań a w OD brak Prezesa i mała komunikacja ze ZZ.

W Polskiej Grupie Górniczej przy 17,5% udziale mały wpływ na decyzje.

Termika zakup ciepłowni ma być dobrym biznesem lecz należałoby poszukać alternatywnych odbiorców ciepła, spółka ta również  realizuje EC Stalowa Wola (95% realizacji), a w planach miała też zainteresowanie EC Kraków.

W Oddziale Odolanów brak wsadu do produkcji i nie możność zmiany zawartych umów, należałoby zintensyfikować poszukiwania w tym regionie.

Prezes Wójcik mówił że pomysł etatyzacji jest słuszny lecz można to zrobić własnymi siłami.

Na temat Oddziału Sanok mówił o umowie z Discovery i wysokich kosztach wydobycia. Ratunkiem dla kopalń mogą być niższe opłaty eksploatacyjne.

Kolejno dyskutowano nad przejmowaniem gazociągów  pomiędzy Gaz Systemem i PSG.

Prezes Wójcik mówił również o kwestiach zagospodarowania magazynów i potrzeba ustalenia ich docelowej własności na forum rządu.

2016-06-29
B. Potyrała