Aktualności
z ostatniego tygodnia

Początek lutego zaczął się od spotkania przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych PGNiG w Jachrance na III Konferencji Dialogu Społecznego. W spotkaniu tym udział wzięli również przewodniczący reprezentatywnych Krajowych związków zawodowych z przewodniczącym KK NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą na czele.

W trakcie konferencji dyskutowaliśmy o dialogu społecznym w kraju na forum Komisji Trójstronnej i w GK PGNiG.

Zaprezentowano również informacje o działaniach  branży i realizacji wytycznych pakietu energetycznego oraz strategii. Poinformowano też o realizacji procesu udostępniania akcji pracowniczych, sposobach analizowania kosztów pracy i o ocenie pracowników.

Uczestnicy spotkania brali udział w ożywionej dyskusji na ww. tematy.

Równocześnie zakończyły się wybory do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. a do wyboru członka Zarządu konieczna będzie II tura.

Do Rady Nadzorczej wybrano poprzednio pełniacych tą funnkcję w osobach Agnieszki Chmielarz z Obrotu, Jolanty Siergiej z Zielonej Góry i Mieczysława Kaweckiego z Sanoka.

Na członka Zarządu w II turze kandydować będą Tomasz Ziembicki i Mirosław Szkałuba, a wybory odbędą się w dniach 14 - 16 luty.

Jednocześnie informuję że Rada Sekcji dokonała zbycia samochodu Toyota za kwotę 20 150 złotych.

W ofercie ofert udział wzięło 6 osób.

Zachęcamy do śledzenia zapisów na stronie internetowej i do współnego jej redagowania. 

2011-02-07
B. Potyrała