Aktualności
Spotkanie w MSP z wiceministrem Henrykiem Baranowskim

Spotkanie w MSP z wiceministrem Henrykiem Baranowskim

w dniu 26 stycznia 2016 roku w Warszawie

Spotkanie zorganizował Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ  „Solidarność”  a uczestniczyli
w nim przedstawiciele 6 Sekcji Krajowych.

Dodatkowo Ministerstwo reprezentowali Paweł Kaczmarek – dyrektor spółek Strategicznych
i Sławomir Kutyła.

Na początku Mirosław Miara przewodniczący SPCH mówił o strukturze Sekretariatu, konieczności rozpoczęcia szerokiego dialogu z Ministerstwem na który czekaliśmy 8 lat. Zaproponował on zadawanie krótkich pytań Ministrowi i bezpośrednie odpowiedzi z uwagi na bardzo ograniczony czas spotkania.

B. Stępiński PSG zapytał o ocenę konsolidacji 6 spółek dystrybucyjnych i o możliwość odwrócenia tego procesu z uwagi na kłopoty w kontaktach z samorządami, poinformował o likwidacji jednostek terenowych i  nadmierny outsourcing.

Wiceminister H. Baranowski odpowiedział że szczegółowe rozwiązania dla spółki będą możliwe dopiero po wyborze Zarządu PGNiG poprzez określenie modelu biznesowego i kierunków strategicznych dla GK. Trudno dziś ocenić mu zakres wydzieleń funkcji.

B. Potyrała zapytał o zakres ewentualnych łączeń PGNiG z Orlenem i Lotosem i o ewentualne utworzenie wspólnej części upsteam -owej. Jednocześnie spytał czy MSP podjęło jakiekolwiek działania dla utrzymania Oddziału Odolanów i zwiększenia jego mocy produkcyjnej. Przewodniczący przypomniał też o obietnicy szerszego spotkania dla branży naftowo- gazowniczej z udziałem Zarządów PGNiG i Gaz-System dla omówienia sytuacji całej branży.

H. B. – odpowiedział że nie zamierza komentować  informacji prasowych a tym bardziej je oceniać w sytuacji gdy Ministerstwo Skarbu nie prowadzi żadnych prac nad taka koncepcją. Kwestię Odolanowa powinniśmy omówić na spotkaniu tylko dla przedstawicieli Sekcji w obecności Prezesów

Po wypowiedzi P. Łusiewicza o konieczności podjęcia szybkich decyzji w sprawie Gazoportu oraz dalszego dynamicznego rozwoju Spółki GAZ-SYSTEM w kontekście uzyskania dotacji Unijnych -

H. B. - potwierdził organizację takiego spotkania.

 

K. Zieliński – Police przedstawił zastrzeżenia do funkcjonowania GK Azoty i zapytał o relacje branży Chemicznej z Ukrainą.

H.B. – stwierdził że nie zapadły jeszcze żadne decyzje w sprawie tej branży i analizowane są różne warianty funkcjonowania GK w tym model holdingowy, po wyborze optymalnego wariantu zarządzanie grupą powinno być efektywne i nastawione na utrzymanie zdolności rozwojowych
a relacje z Ukrainą są w kompetencjach innego resortu.

T. Podlasek – Opony Dębica – przew. Sekcji Chemii mówił o konieczności ochrony polskiego rynku pracy i eliminowaniu sposobów na wyprowadzanie zysków poprzez opłaty licencyjne czy regionalne, oraz przeciwdziałanie cenom dumpingowym czy wprowadzaniu przepisów recyklingowych dla przeciwdziałania sprowadzania np. zużytych opon.

H> B. - - pozytywnie ocenił pomysły, jednak stwierdził że przekażą je do innych Ministerstw gdyż to nie ich kompetencje, a na spotkania branżowe proponował wcześniejsze przygotowanie zakresu spotkania i ewentualnych pytań dla usprawnienia efektywności spotkań.

T. Walicki – Polfa Tarchomin – poprosił o możliwość przyszłych dialogów i konsultacji a dzisiejszą sytuację firmy ocenił jako dobrą.

H. B. – poinformował o planie zwiększenia zdolności produkcyjnych tej firmy i o kluczowej jej roli w przemyśle farmaceutycznym.

H. Kleczkowski – Orlen- KS Nafty – odniósł się do planowanego WZA Orlenu i planach rozwojowych tej firmy oraz pomysłów łączeń z PGNiG i Lotosem, jak tez negatywnie ocenił próby zbycia spółek transportowych, a zmianę Prezesa ocenił pozytywnie.

H. B. -  mówił że zmiana prezesa to początek zmian korporacyjnych i po skompletowaniu składu nowych władz rozpoczną się analizy rozwoju GK.

R. Wichrowski – Anwil Włocławek – nawiązał do braku decyzji odnoście tej firmy i jej roli w GK Orlen oraz zdecydowanie sprzeciwił się dzieleniu Anwilu na dwie sfery produkcyjne.

H. B. – odpowiadając stwierdził że przedmiotem analiz będzie efektywne wykorzystanie synergii produkcyjnych gdyż jest to spółka kluczowa.

A. Jacyna – Puławy – mówił o konieczności zachowania równowagi korporacyjnej pomiędzy Tarnowie i Puławami co zapobiegnie animozjom pomiędzy tymi zakładami gdyż w wyniku decyzji poprzedniego Rządu mniejszy połknął większego a Puławy pozostały najlepszą spółką.

H. B. -  poinformował że trochę szerzej zapoznał się z sytuacją Puław gdyż w MSP była delegacja Rady Pracowników. Poprosił on również o więcej informacji od związkowców w celu ustalenia najwłaściwszej drogi rozwoju.

M. Miara –nawiązał do poparcia związku dla tego Rządu i poprosił o konsultowanie z SPCH (zgodnie z decyzją KK) organizacji spotkań gdyż Rada Pracowników w większości to Ruch Ciągły. Zapytał też o dalszą pracę Pana Ministra w resorcie w świetle doniesień prasowych.

W dyskusji o kompetencjach Rady występował też P. Łusiewicz i Minister SP stwierdził że rolą Rządu jest konsultacja ze wszystkimi, jednak MSP nie dyskredytuje roli ZZ w dialogu społecznym a w każdej pracy poświęca on swój czas w pełni więc nigdy nie wiadomo jakie zadania może otrzymać on
w przyszłości, dziś pracuje w pełni dla MSP.

Ponownie K. Zieliński nawiązał do GK Azoty i zapytał o możliwe przeciwdziałanie MSP wejściu do RN przedstawiciela spółki rosyjskiej Accron.

P Kaczmarek – stwierdził że na najbliższym WZA 1.02. nie ma takiego punktu w programie, a utrudnić wejście może MSP poprze zmniejszanie liczby członków RN, zmianę zasad głosowania grupami
i najprawdopodobniej Rosjanie znają nasze stanowisku a w ostateczności 1 przedstawiciel w RN nie byłby problemem.

I. Beser – KS Ceramiki i Szkła – poprosił o przekazanie członkowi RN w spółce Jaworzyna z Agencji Rozwoju Przemysłu podległej MSP aby spotkał się z przedstawiciela ZZ gdyż ARP poręczyła kredyt
a sytuacja spółki jest trudna.

H.B. – zadeklarował się  spełnić prośbę mówiąc że dialog ze Związkami Zawodowymi powinien dotyczyć całej Rady Nadzorczej. 

Na koniec w kontekście  dialogu z Radą Nadzorczą  B. Potyrała zwrócił się o przywrócenie udziału załogi w Radach Nadzorczych, gdyż były Prezes Zawisza zlikwidował to uprawnienie łamiąc zapisy Porozumienia z 2000 roku, pozytywnie ocenił pomysł ograniczania płac w Zarządach spółek (Orlen)
i zapytał o też o możliwość ewentualnego powiązanie ich ze średnią płac Spółki co pozwoli na podwyższanie płac dla załogi, oraz o preferencje dla spółek córek w przetargowym zlecaniu prac,

H.B. – odpowiedział że MSP pracuje nad ustawą o zależności płac menagerów od wyników spółek
i ustawa ta będzie w konsultacjach społecznych. W sprawie zamówień publicznych stwierdził że nie są one w gestii MSP jednak powinny występować elementy wsparcia i preferencji dla spółek w Grupach Kapitałowych, zaś kwestie udziału załogi w RN i zasady dialogu proponował pozostawić na spotkanie branżowe. 

 

Ogólnie oceniając spotkanie i uczestników należy stwierdzić że większość uczestników nie do końca była usatysfakcjonowania ze spotkania z uwagi na jej krótki czas, ogólne i bez konkretów odpowiedzi.

Rozumiemy jednak dopiero początkowy okres zmian i analiz, czekamy z niecierpliwością na zakończenie zmian kadrowych i spotkania branżowe które dopiero mogą dać pozytywne efekty dla spółek i dla załóg, a partnerom społecznym pozwolą  uzyskać szerszy dostęp do informacji oraz do przedstawiania własnych ocen które mamy nadzieję że będą wysłuchiwane i miarę możliwości wdrażane. 

2016-01-27
B. Potyrała