Aktualności
Jednak można się porozumieć

W dniu 16 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu PGNiG SA ze związkami zawodowymi PGNiG SA.

Nowy Zarząd 2 osobowy po odwołaniu ekipy Zawiszy uczestniczył w tym spotkaniu w pełnym składzie łącznie z 3 prokurentami dając tym samym wyraz chęci poprawy dialogu społecznego,, co przez okres 2 lat z ubiegłym Zarządem miało miejsce jedynie podczas organizowanej pikiety.

Po trudnych negocjacjach w których uczestniczył również przewodniczący Sekcji udało się zawrzeć porozumienie.

Efekty dobrej współpracy poznamy jednak podczas przyszłorocznych negocjacji nagrody rocznej i podwyżek płac.

Jednocześnie przewodniczący Sekcji przekazał Prezesowi Woźniakowi 3 pisma dotyczące przyszłej współpracy i poprawy dialogu społecznego.

Wszystkie wspomniane informacjie i pisma zamieszczone są w zakładce Dokumenty - Informacje z GK

2015-12-19
B. Potyrała