Aktualności
Pikieta w PGNiG, bojkot Centralnej Barbórki

Dnia 17 listopada przez  Prezydium Sekcji Krajowej GNiG NSZZ "Solidarność" został opracowany i wysłałany list otwarty do Prezesa Zarządu z wnioskiem o jego rezygnację oraz potwierdzilismy wniosek bojkotu Centralnej Barbórki przez wszystkie organizacje Solidarności.

Następnie do bojkotu przyłączyły się 2 pozostałe Centrale związkowe OZZ GNiG i Kadra. 

Kolejno po Manifestacji o której poniżej z udziału w świętowaniu dnia górnika zrezygnowały pozostałe związki PGNiG SA.

Informacja z Pikiety.

 

W dniu 24 listopada br. na terenie siedziby PGNiG S.A. przy ul. M. Kasprzaka 25 w Warszawie w godz. 15-18 odbyła się manifestacja pracowników PGNiG S.A., w której na znak solidarności z protestującymi, uczestniczyli także delegacje pracowników ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG.

Przyjechało łącznie 11 autokarów (około 450 osób). Do tej grupy dołączyli pracownicy GK PGNiG S.A. pracujący w Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu, Radomiu Tarnowie, Krakowie itd. Manifestowało łącznie około 600 osób. Był to protest przeciwko nieodpowiedzialnej, antypracowniczej, konfrontacyjnej polityce działań Zarządu PGNiG.SA. polegającej na zaprzestaniu dialogu ze stroną społeczną w kluczowych dla firmy i pracowników sprawach, która doprowadziła do utraty całkowitego zaufania załogi i powstania największego konfliktu w dziejach PGNiG. Niekompetentny, nieznający branży Zarząd swoimi działaniami, typu:

- obsadzanie swoimi ludźmi (nie z branży) stanowisk dyrektorskich,

- centralizacja zarządzania w całej Spółce PGNiG S.A. i przekazywanie decyzyjności osobom niekompetentnym,

- odebranie dwóm związkom Centrali Spółki pomieszczeń związkowych z terenu siedziby  PGNiG S.A. (obszaru działania tych związków) i nakazanie przeprowadzki  do pomieszczeń poza zakładem pracy oraz dalsze szykanowie przewodniczących tych związków poprzez wdrożenie wobec M. Świderskiego i Z. Gontarza procedury rozwiązania umowy o pracę,

- wprowadzenie Programu Poprawy Efektywności, który sprowadza się do oszczędzania na kosztach pracowników poprzez wypowiadanie ZUZP-ów, zmniejszanie wysokości wpłat na PPE, zmniejszanie odpisów na zfśs, wybiórcze zmniejszanie wynagrodzeń zasadniczych, przekazywanie pracowników do spółek, w których brak ZUZP,  zwalnianie pracowników itp.,

- działania restrukturyzacyjne polegające na oszczędzaniu na Oddziałach wydobywczych przy nadmiernym wydawaniu pieniędzy na sponsoring, firmy doradcze, kancelarie prawne,

- nie wypłacenie pracownikom w pełnej wysokości należnej premii rocznej za 2014 r. (dawna trzynastka, którą pracownicy otrzymywali od początku istnienia firmy), przy fakcie wypłacenia niebotycznych nagród rocznych dla członków Zarządu (jak wieść niesie prezes M. Zawisza zgarnął 492 tys. zł),

- braku zgody na jakiekolwiek podwyżki dla pracowników (ostatnie dla wszystkich były od kwietnia 2013 r.),

- itp ,

doprowadził załogę do działań skrajnych, jakim była wczorajsza manifestacja i nie wykluczone, że zdeterminowana załoga podejmie bardziej drastyczne kroki w obronie swoich praw i obronie branży.

Powyższa sytuacja szeroko komentowana w mediach, nie mogła być bezpośrednio relacjonowana w dniu 24 listopada bowiem telewizja i dziennikarze nie dostali zgody wejścia na teren firmy, związkowcy negocjowali z całym zarządem od 16,00 do 1740 i dlatego nie wyszli do dziennikarzy. Gdy wyszli z negocjacji nikogo z mediów już nie było. Negocjacje niczym nowym się nie zakończyły. Argumenty związkowców nie trafiały do zarządu. Zarząd pozostał na swoim stanowisku 5 tys. i 250 zł w bonach, zaproponował następne spotkanie na 2 grudnia. Związki się zgodziły.        

Jednocześnie poza opublikowaniem części listu otwartego nasze wystąpienie spotkało sie z nbiezbyt przychylnymi recenzjami w prasie.

Portal wPolityce.pl zamieścił niezbyt przyjaz\ny artykuł be  wysłuchania strony zwiazkowej dlatego tez w osobnej zakładce (czytaj poniżej ) zamieszczamy dwa sprostowania.

link do artykułu http://wpolityce.pl/gospodarka/272847-nie-czas-zalowac-rur-gdy-plona-kopalnie-gdzie-byliscie-do-tej-pory-zwiazkowcy-z-pgnig

Z niewiadomych przyczyn w Centralnej Barbórce nie wziął również udziału Prezas Zawisza.

Zwiazane z tym pisma w zakładce DOKUMENTY - Informacje z organizacji zwiazkowych
 

2015-12-01
B. Potyrala, Z Gontarz