Aktualności
INFORMACJA DLA GŁOSUJĄCYCH PRACOWNIKÓW PGNiG S.A.

INFORMACJA DLA GŁOSUJĄCYCH
PRACOWNIKÓW PGNiG S.A.
W związku trwającą kampanią wyborczą kandydatów na członka Zarządu i do Rady Nadzorczej PGNiG S.A. oraz pojawiającą się w niej informacją o uzyskaniu poparcia czy rekomendacji od poszczególnych organizacji związkowych czy też od kierownictw poszczególnych Oddziałów PGNiG S.A. Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przedstawia swoje niezmienne i ostateczne stanowisko.
1. Nie mamy nic wspólnego z rekomendacją udzieloną przez trzy organizacje związkowe tj. Centralę Kadry, OZZGNiG oraz ZZGN z Zielnej Góry w piśmie z 18.01.2011r POD „PSEUDO” SZYLDEM ZKK”.
2. Na posiedzeniu Rady Sekcji 12 stycznia udzieliliśmy poparcia KANDYDATOWI SOLIDARNOŚCI TOMASZOWI ZIEMBICKIEMU i zwracamy się do wszystkich członków o głosowanie w wyborach do Zarządu jedynie na tego kandydata aby nie dzielić głosów wśród innych kandydatów Solidarności.
3. W drodze obiegowej pocztą E-mail Rada Sekcji udzieliła poparcia kandydatowi do Rady Nadzorczej z OKRĘGU OBRÓT I CENTRALA koledze LECHOWI BIAŁECKIEMU.
4. ZWRACAMY SIĘ DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW SOLIDARNOŚCI O ROZPRPAGOWANIE TEGO PISMA WŚRÓD GŁOSUJĄCYCH I ZGODNE GŁOSOWANIE NA KANDYDATÓW „SOLIDARNOŚCI” WYMIENIONYCH W WYSYŁANYM STANOWISKU

2011-01-24
ADMINISTRATOR