Aktualności
Informacje ze spotkań i uroczystości

 

Informacja ze spotkań przedstawicieli

Rady Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazowni9ctwa.

W dniu 4 września organizacja Zakładowa w PGNiG Oddział Zielona Góra organizowała w okolicy Zielonej Góry spotkanie dla członków związku z okazji XXXV-lecia Solidarności. Gośćmi spotkania byli przewodniczący organizacji związkowych Solidarności w PGNiG, przewodniczący Rady Sekcji oraz innych związków z Oddziału Zielona Góra i Centrum Spółki Exalo.

W spotkaniu uczestniczył też wiceprezes PGNiG W. Wójcik, przedstawiciele Rady Pracowników, Rady Nadzorczej i Dyrektorzy Oddziału.

W dniu 14 września w siedzibie PGNiG SA odbyła się piąta tura negocjacji w trwającym sporze zbiorowym w PGNiG jednak nadal nie wypracowano porozumienia.

W dniu 15 września odbyło się w Warszawie spotkanie Prezydium Sekcji na temat aktualnej sytuacji w Grupie Kapitałowej, a w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie Związkowej Komisji Koordynacyjnej GNiG.

Zgodnie z dwuletnia tradycją w spotkaniu uczestniczył jedynie Wiceprezes Wójcik pomimo przesunięcia daty spotkania pod harmonogram spotkań Prezesa Zawiszy.

Dodatkowo udział wzięli Dyrektorzy P. Sudoł – referat o sytuacji finansowej GK, W. Ilomski – sytuacja Spółek GK PGNiG SA, J. Polit – realizacja z wykonania prac wiertniczych, geofizycznych i serwisowych, S. Bortkiewicz – realizacja Programu Poprawy Efektywności, T. Zając o akceptacji zmian
w Regulaminie wspólnej działalności socjalnej, negocjacjach sporu zbiorowego,  oraz A. Szygenda
i K. Zajączkowski.   

Powyższe tematy referowane były w formie prezentacji którą po otrzymaniu prześlemy do wiadomości.

Ogólnie sytuacja PGNiG jest za I półrocze zadawalająca a koniec roku może być gorszy z uwagi na obniżenie taryfy i stosowanie upustów dla zatrzymania odbiorców.

W najtrudniejszej sytuacji jest Spółka Geofizyki Kraków i Geovita, a PGNiG Technologie osiągnął mikroskopijny zysk po wdrożeniu gruntownego programu naprawczego. Realizacja prac wiertniczych realizowana jest zgodnie z planem a prace wiertnicze jak co ruszą jesienią.

Realizacja PPE jest na bieżąco monitorowana i uzyskane oszczędności nieznacznie wyprzedzają plan.

Do programu wspólnej działalności socjalnej planuje przystąpić większość spółek i w miesiącu październiku  powinniśmy ustalić ostateczna treść umowy aby przed końcem roku podpisać  porozumienie i z początkiem roku móc dysponować większymi kwotami na zapomogi.

Być może na kolejnym spotkaniu mediacyjnym uda się zawrzeć porozumienie i premię roczną otrzymaliby pracownicy PGNiG SA i PGNiG OD.

W dniach 17-18 września jubileusz XXXV – lecia Solidarności świętują związkowcy ze Spółki PGNiG Obrót Detaliczny w Cisnej. Gośćmi spotkania byli przewodniczący Sekcji B. Potyrała i Prezes Spółki
T. Bukowski.

 

Z okazji rocznicy 35-lecia naszego Związku w dniach 27-30 sierpnia  br. Komisja Zakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  w  OGP GAZ-SYSTEM S.A zorganizowała w miejscowości Jarosławiec „Spartakiadę Sportową”. Program sportowy jak i część integracyjno-rozrywkowa odbywała się na terenie O.W. „SOLAR”.                                                                                                                      

Podczas uroczystej akademii  w swoim przemówieniu  Pan Przewodniczący  Komisji Zakładowej NSZZ  Solidarność  Piotr  Łusiewicz powiedział :

 ” Nie czuję się upoważniony do wykładu z historii o 35- leciu  Solidarności ,bo kiedy powstawała byłem uczniem szkoły podstawowej ,więc  w swoim wystąpieniu skoncentruję  się na historii GAZ-SYSTEMOWEJ  Solidarności. Kiedy przechodziliśmy z PGNiG do Spółki Przesyłowej na podstawie  paragrafu 23` Kodeksu Pracy z gwarancjami  rocznego zatrudnienia i bez majątku to nie wróżyło świetlanej przyszłości.

Początki naszej działalności to walka o majątek i zamiana umowy leasingowej  na aporty majątkowe z PGNiG . To pierwszy nasz  sukces, bo majątek to miejsca pracy. Kolejnym wielki m sukcesem  było  zawarcie wszystkich wewnątrzzakładowych  aktów prawnych .Przypomnę że negocjowaliśmy je z Pracodawcą na bazie naszych  projektów  stworzonych przez doradców ZZ  z firmy SOLAR .  Z całą pewnością należą  one do jednych z lepszych na rynku.

Następny  sukces to wartościowanie stanowisk pracy i wielka batalia o jego wprowadzenie ,negocjacje z Pracodawcą  oraz przeforsowanie  projektu przez Radę Nadzorczą .Wspomnijmy tutaj wielki  wkład Kolegi Włodka Wolskiego. Ważne było też lobbowanie w Sejmie tego tak ważnego dla Pracowników rozwiązania.

Z niespełna 500 członków NSZZ „Solidarność” liczba ta urosła do ponad 1200.

Jesteśmy jedną wielką rodziną Przyjaciół w Solidarności i nikt nigdy nie będzie w niej pozostawiony sam.

Proszę abyście w swoich sercach rozstrzygnęli czy to wszystko to nasz wielki sukces.”

Gościem honorowym był owacyjnie przywitany Prezes OGP GAZ-SYSTEM S.A. Pan Jan Chadam, który w swoim wystąpieniu złożył życzenia jubileuszowe oraz omówił aktualne zagadnienia dotyczące naszej Spółki.

 

Wi edcej w zakładce DOKUMENTY - informacje z organizacji zakładowych

2015-09-21
B. Potyrała