Aktualności
7 tygodni dla udzielenia odpowiedzi

Po Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ Solidarność w Toruniu przewodniczący RSK GNiG w dniu 3 czerwca wysłał pismo przewodnie i 6 Stanowisk WZD do Prezesa Zarządu.

Pomimo obowiązywania Porozumienia o 30 dniowym terminie odpowidzi czekaliśmy do 16 lipca aby dowiedzieć się że nasze Decyzje nic nie znaczą i niue będą realizowane a nawet nie pojawia sie chęć podjęcia rozmów.

W zwiazku z powyższym oczekujemy na efekty prowadzojnego sporu zbiorowego i po wakacjach rozpatrzymy sposoby i warunki podjęcia dialogu.

Wspomniana korespondencja w zakładce 

DOKUMENTY - Walne Zebrania Delegatów

2015-07-17
B. Potyrała