Aktualności
XXIX Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej GNiG

W dniu 27 maja 20115 roku odbyyło się w Toruniu Zebranie Delegatów połąsczone z organizacją Jubileuszu XXV - lecia Sekcji .

Delegaci w pierwszy dzień dyskutowali na temat rocznej pracy Sekcji i przewodnicz\ący złożył sprawozdanie z roku działalności w tej kadencji. Kolejno delegaci dyskutowali nad sprawozdaniem i podjęli 2 Uchwały i 6 stanowisk.

Ww. dokumenty znajdują się w zakładce DOKUMENTY - Walne Zebrania Delegatów oraz Uchwały, Stanowiska, Wnioski

W zakładce Dokumenty - Informacje z organizacji związkowych informacja o spotkaniu w Gaz-Systemie

2015-05-30
B. Potyrała