Aktualności
II ZJAZD DELEGATÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU OBROTU GAZEM

10.01.2011 roku odbył się II Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Mazowieckiego Oddziału Obrotu Gazem. Na spotkaniu w części oficjalnej wystąpili zaproszeni goście między innymi zastępca Przewodniczącego RSK ds. PGNiG Zdzisław Pituła vel Cyganik oraz zastępca Przewodniczącego RSK ds. Gazownictwa Zbigniew Dariusz Matuszewski. Poruszyli oni problem likwidacji Biur Obsługi Klientów oraz dobrowolnych odejść i restrukturyzacji zakładu. Pani Dyrektor ds. personalnych z wielką pasją i euforią przedstawiła projekt zatytuowany '' System Oceny Pracy w PGNiG SA

2011-01-19
ADMINISTRATOR