Aktualności
Zarząd PGNiG częściowo uznaje spór zbiorowy

Zarząd PGNiG SA uznał jedynie jedno z trzech żądań organizacji związkowych wpisanych do sporu zbiorowego.

Według pracodawcy żądanie zasilenia kart przedpłaconych będzie zrealizowane w wysokości 2000 zł a wskażnik wzrostu płac pracodawca ustalił na 0%.

Uznanym żądaniem jest nagroda roczna, jednak pracodawca chce ograniczyć koszty tej wypłaty pomimo obowiązywania porozumienia do końca roku po jego wypowiedzeniu i po osiągnięciu wyniku finansowego powyżej założeń.

RSK popiera te żądania organizacji związkowych a najbliższe WZD w Toruniu odniesie się do tych spraw.

W najbliższym tygoniu Delegaci Sekcji i zaproszeni goście będą świętować spóźniony jubileusz XXV - lecia Sekcji.

Odpowiedź Zarządu na żądania związków w zakładce DOKUMENTY - INFORMACJE Z ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

2015-05-23
B. Potyrała