Aktualności
Negocjacje w GK

Realizacja Programu Poprawy Efektywności w Grupie Kapitałowej GNiG powoduje trudności negocjacyjne spraw pracowniczych w Spółkach.

W spółkach o lepszej sytuacji ekonomicznej wprowadzane są Programy Dobrowolnych Odejść a organizacje związkowe poprzez groźby sporów zbiorowych próbują utrzymać dotychczasowe przywileje.

W Polskiej Spółce Gazownictwa zawarto Porozumienie o zawieszeniu sporu zbiorowego i odwołaniu pikiety pod MSP.

Przewodniczący Central Związkowych spotkali się z Prezesem Zawiszą omawiając aktualną sytuację w GK i PGNiG SA.

Kolejne negocjacje płacowe w PGNiG SA zaplanowane są na 11 maja 2015 roku.

Zapisy porozumienia w zakładce DOKUMENTY - Informacje  z organizacji związkowych.

2015-05-02
B. Potyrała