Aktualności
PISMO ZZ PGNiG do Pani Premier i sytuacja w Spółkach.

W dniu 17 lutego Organizacje Związkowe PGNiG SA skierowały pismo do Pani Premier Ewy Kopacz opisując sytuację w PGNiG i GK.

Tekst pisma w zakładce - DOKUMENTY - Informacje z organizacji związkowych.

Jednocześnie wczoraj podpisano porozumienie w PSG w sprawie Pracoweniczego Programu Emerytalnego  w którym ustalilono:

  • do końca 2015 roku wysokość składki podstawowej na PPE – 7%,
  • od 2016 roku wysokość składki podstawowej określona będzie na poziomie 7% wynagrodzenia z wysokością maksymalną w kwocie140 złotych,
  • utrzymanie zapisów ZUZP do końca 2016 roku,

Pracodawca zobowiązał się do:

Utworzenia funduszu premiowego w wysokości 26 mln,,

Wycofania złożonego wypowiedzenia umów dotyczących PPE.

Trwają negocjacje zmian ZFŚS i Regulaminu Pracy a także utworzenia jednej Umowy Zakładowej PPE w Exalo oraz zmian w ZUZP PGNiG Technologie.

2015-02-26
Potyrała B