Aktualności
Posiedzenie RSK GNiG w Wiśle

W dniach 14 - 15 stycznia 2015 roku odbyło się w Ośrodku Geovity w Wiśle posiedzenie RSK GNIG.

Zrealizowano między innymi

Wykonanie finansowe 2014 roku - zatwierdzono Uchwałą.

Preliminarz finansowy na 2015 rok - przyjęto Uchwałą

Ustalono datę i program na WZD i jubileusz Sekcji - ostatni tydzień maja

Omówiono sytuację w spółkach oraz w organizacjach związkowych należących do Sekcji.

a w sprawach różnych przyjęto 2 stanowiska w sprawie poparcia dla górników i w obronie miejsc pracy - poprzednia aktualność .oraz ustalono organizavcję szkolenia związkowego oraz wysłuchano informacji nt.Pracowniczych Programów Emerytalnych. 

2015-01-16
B. POTYRAŁA