Aktualności
STANOWISKA SK poparcie dla górników i w obronie miejsc pracy

Wisła, dnia 15 styczeń 2015 rok

STANOWISKO

RADY SEKCJI KRAJOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ

GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

 

Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa solidaryzuje się i popiera pracowników kopalń, strajkujących w obronie swoich miejsc pracy.

Popiera wszelkie formy protestu organizowane przez Międzyzakładowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy i deklaruje swój udział w organizowanych akcjach protestacyjnych.  

 

STANOWISKO

ws. obrony miejsc pracy

Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwaw pełni solidaryzuje się z pracownikami kopalń, strajkującymi w obronie swoich miejsc pracy. Popieramy wszelkie formy protestu, które mogą być skuteczne w obronie firm i stanowisk pracy i deklarujemy swoje wsparcie we wszelkich akcjach Solidarnościowych. Decyzja Rządu RP, dotycząca naprawy górnictwa, przez likwidację kopalń i tysięcy miejsc pracy, jest kuriozalna i budzi nasze oburzenie. Dotychczasowe działania Rządu RP w sprawie górnictwa a przede wszystkim tolerowanie importu gorszej jakości węgla z Rosji, przy ogromnych zasobach tego paliwa w Polsce, jest działaniem na szkodę Polski, Śląska i ludzi tam pracujących.

Wdrażany w Grupie Kapitałowej Rządowy Program Liberalizacji Rynku Gazu oraz Program Poprawy Efektywności prowadzi również do zmniejszenia ilości miejsc pracy w naszej branży oraz redukcji świadczeń dla pracowników.

Zwracamy się do wszystkich członków NSZZ „Solidarność” o aktywny udział we wszelkich akcjach protestacyjnych organizowanych w obronie miejsc pracy w górnictwie i w branży gazowniczej.

2015-01-16
B. Potyrała