Aktualności
WYBORY W PGNiG S.A.

 

INFORMACJA z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie dnia 12 stycznia 2011 roku.

W związku z rozpoczętą procedurą wyborów przez pracowników w PGNiG S.A.  członka Zarządu i członków Rady Nadzorczej Rada Sekcji Krajowej rozpatrywała zgłoszenia kandydatów w ww. wyborach na Funkcję członka Zarządu.

Działając zgodnie z Uchwałą nr 14 Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z maja ub. roku z Zakopanego po wysłuchaniu kandydatów na członka Zarządu w osobach Tomasz Ziembicki i Mirosław Szkałuba podjęła poniższe STANOWISKO.

Stanowisko 1/VII/2011 

RSK NSZZ „S” GNiG udziela poparcia w wyborach na członka Zarządu PGNiG S.A. koledze Tomaszowi Ziembickiemu – przewodniczącemu ZOK NSZZ Solidarność PGNiG S.A. oraz przewodniczącemu Rady Pracowników PGNiG S.A.

Równocześnie RSK GNiG NSZZ „S” zwraca się do członków i sympatyków związku Solidarność zatrudnionych w PGNiG S.A. o oddanie głosu na tego kandydata.

Jednocześnie RSK NSZZ „S” nie udzieliła poparcia kandydatom do Rady Nadzorczej gdyż nie są oni członkami związku Solidarność.

W związku z powyższym proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród naszych członków i sympatyków i zachęcam również do odwiedzenia strony    www. tomaszziembicki.pl   i oddania swego głosu na kandydata SOLIDARNOŚCI.

2011-01-17
B. Potyrała