Aktualności
Podpisanie porozumień w GK PGNiG

Działania  Komitetu  Protestacyjnego w PSG, spory zbiorowe i poropzumienia.

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji informuję że spór zbiorowy w PGNiG SA został zakończony w dniu 21.10.2014 roku podpisaniem Porozumienia.

W dniu 30.10.2014 roku  organizacje związkowe  po długotrwałych negocjacjach z Zarządem Spółki PSG  podpisały Porozumienie o wprowadzeniu porogramu racjonalizacji zatrudnienia w PSG i zaakceptowały tekst tego programu odwołując organizację Manifestacji w Warszawie a dalsze rozmowy w sprawach współpracy i kwestiach płacowych mają odbywać się w miesiącu listopadzie.

W Exalo Drilling w dniu 30.10.2014 roku został podpisany Protokół dodatkowy do ZUZP i przyjeto zasady wydawania posiłków oraz napojów a także przedłużono okres wypowiedzeń zmieniających dla pracowników zatrudnionych za granicą. 

Informacje też w zakładce DOKUMENTY / INFORMACJE Z ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

oraz

PRAWO/ POROZUMIENIA W GK PNIG

2014-11-03
Potyrała Bolesław