Aktualności
SPCH w MSP

 

Relacja ze spotkania w MSP w dniu 16 października

Organizatorem spotkania był przewodniczący  Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność który końcem sierpnia wystąpił pisemnie do Ministra Skarbu Państwa  - Włodzimierza Karpińskiego o zorganizowanie spotkania z nowo wybranymi członkami Prezydium czyli z przewodniczącymi poszczególnych Sekcji Krajowych wchodzących w skład SPCH. Tematem spotkania z Ministrem Skarbu, było przedstawienie najważniejszych problemów w poszczególnych Sekcjach.

W niektórych Sekcjach aktualnie jest mniej spraw, problemów, które warto było przedstawić Ministrowi, a także Minister nie sprawuje nad nimi kontroli z powodu dużej prywatyzacji pozostałych branż, natomiast w Sekcjach: Chemii, Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Przemysłu Naftowego wręcz przeciwnie, dlatego też Sekcje te reprezentowało więcej osób nie tylko przewodniczący i na spotkaniu właściwie skupiliśmy się na przedstawieniu problemów tych trzech branż.

Spotkanie rozpoczął Minister, Sekretarz Stanu - Zdzisław Gawlik, który w Ministerstwie zajmuje się branżą rafineriami, firmami azotowymi oraz gazownictwem, a później na spotkanie przybył równieżWłodzimierz KarpińskiMinister Skarbu Państwa. Minister potwierdził wolę poznania problemów spółek które nadzoruje i przekazania uwag innym pracownikom Ministerstwa. Na początku spotkania głos zabrał Mirosław Miara – przewodniczący SPCH NSZZ „Solidarność” który potwierdził wolę dalszych spotkań i wspólnego rozwiazywania problemów branż.

 Naszą prezentacje zaczęliśmy od Sekcji Chemii i skład Sekcji oraz problemy w branży chemicznej omówił Przewodniczący – Tomasz Podlasek, który także wypowiadał się na temat Firmy Oponiarskiej Dębica i projektów utworzenia Holdingu Polska Guma i Kauczuk który to wymaga wsparcia posłów i przyjęcia odpowiedniej Ustawy.

Jego wypowiedź uzupełniali koledzy z firm:

Azoty Puławy– Przewodniczący Andrzej Jacyna, który mówił że pracownicy nie są zadowoleni z konsolidacji grupy i że pomimo wypracowywania zysków nie mają z tego powodu żadnych korzyści, a także że ZZ są odsunięte od informacji o programie oszczędnościowego, oraz kolega   Piotr Śliwa,

Azoty Tarnów– Przewodniczący Szumański Tadeusz – o problemach inwestycyjnych i zabezpieczeniu interesu Skarbu Państwa jako właściciela przed przejęciem jej przez Rosyjską Spółkę Acron.

Anwil Włocławek- Przewodniczący Robert Wichrowski o problemach z decyzjami Orlenu i o braku strategii dla tej spółki.

Przedstawienie problemów Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którą reprezentowali: Przewodniczący Bolesław Potyrała, Bogdan Stępiński z PSG i Piotr Łusiewicz z Gaz Systemu. naświetlił Przewodniczący.  Mówił on o złej sytuacji GK PGNiG SA i dobrej Gaz Systemu.

Nawiązał on do braku rzeczywistego dialogu w GK i wdrażaniu Programu Poprawy Efektywności, częstych zmian Zarządów i braku kontaktu z pozostałymi członkami Zarządu poza kontaktami z Prezesem Wójcikiem i sporadycznych z Prezesem Zawiszą.

Poinformował on Wiceministra a później również Ministra że zmiany organizacyjne w GK opracowuje firma konsultingowa nie znająca specyfiki branży i dotychczas działająca w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a jej pomysły bezkrytycznie wdrażane przez nie branżowe Zarządy zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu i BHP, a także wprowadzają nerwową atmosferę do pracy załóg. Zwrócił on również uwagę że wprowadzany Program Poprawy Efektywności na razie jest jedynie realizowany kosztem świadczeń pracowniczych.

Z tego powodu została wypowiedziana premia roczna, program racjonalizacji zatrudnienia, pracowniczy program emerytalny, wstrzymane są jakiekolwiek podwyżki wskaźnika wzrostu płac, a PGNiG SA decyduje o każdym przyjęciu pracownika w Spółkach GK. Z jednej strony Zarząd PGNiG twierdzi że problemy spółek powinny rozwiązywać Zarządy Spółek ze ZZ i nie pozwala na żadne dyskusje o tym z właścicielem a z drugiej strony kontroluje zatrudnienie i narzuca szukanie oszczędności jeszcze przed wdrożeniem Program Poprawy Efektywności i Zarząd PSG wypowiedział Pracowniczy Program Emerytalny. Równocześnie Zarząd próbuje narzucić własną wizję Komisji Dialogu Społecznego pozorując rzeczywisty Dialog.

Wiceminister stwierdził że GK wymaga zmian z uwagi na zmiany rynku a Prezes Zawisza bez konfliktów i przy współpracy ze ZZ zreformował PGE który dziś jest wiodącą firmą Energetyczną.

W odpowiedzi B. Potyrała stwierdził że doświadczenia energetyki nie można a przenosić na gazownictwo gdyż inna jest skala zagrożeń a załoga już dziś pracuje na skraju ryzyka awarii i nie przerwanych dostaw. Pokazał on że w Gaz Systemie można bez redukcji kosztów pracowniczych zmniejszać taryfę i rozwijać firmę, a w PSG przy kilkuset milionowym zysku redukuje się jednostki i zatrudnienie, ogranicza ZUZP i PPE.

Następnie poprosił on o pokazanie pozytywów w Gaz Systemie przez kol. P. Łusiewicza i trudnej sytuacji w PSG przez B. Stępińskiego.

P. Łusiewicz mówił o dobrej sytuacji spółki, realizowanych inwestycjach w tym o budowie Gazoportu, pewnym zatrudnieniu i wykonywaniu dodatkowych prac przez załogę redukując zlecenia zewnętrzne i właściwych stosunkach ZZ – Pracodawca. Zaapelował non o pomoc MSP dla PGNiG SA gdyż nierozważne decyzje Zarządu mogą doprowadzić do upadku firmy a obie spółki są na siebie skazanea przyszłe inwestycje są szansą dla branży.

Bogdan Stępiński opowiedział szczegółowo o tym co się obecnie dzieje i ma zadziać w Polskiej Spólce Gazownictwa. Generalnie ostro skrytykował działania Zarządu PSG w szczególności dotyczące nieuzasadnionej restrukturyzacji osobowej (planowane zwolnienie 3000 pracowników). Wskazał że ZZ Solidarność słusznie krytykowały konsolidację a Prezes Oliwa zapewniała załogę że oszczędności będą z tytułu wspólnych przedsięwzięć i inwestycji ograniczenia Zarządów i Dyrektorów a nie z redukcji zatrudnienia, nie mówiąc już o cięciu kosztów pracy. Poprzedni program zakładał redukcję zatrudnienia poprzez naturalne odejścia i Program Dobrowolnych Odejść co miało zmniejszyć zatrudnienie o 900 osób (już wykonane), lecz zakładał też odmłodzenie kadr przez przyjęcie 400 pracowników. Nowe pomysły Zarządu przewidują zmiany organizacyjne likwidujące terenowe jednostki i funkcje.

Bogdan poinformował, że skala niepokoju jest tak duża, ze może dojść do niekontrolowanych protestów i na taką restrukturyzację nie godzą się organizacje związkowe które zapowiedziały organizację manifestacji równolegle z prowadzonym sporem zbiorowym. Mówił też o niezasadnych kosztach utrzymania budynków na Kruczkowskiego, nie wykorzystaniu siedzib w innych oddziałach np. Łódź.

Kolejno B. Potyrała po przyjściu Ministra przedstawił trudną sytuację PGNiG Technologii – zwolnienia grupowe i brak osłon, Exalo – wypowiedzenia grupowe stawek i zwolnienia, problemy Geofizyki i brak decyzji w sprawie Geovity.

Przewodniczący Sekretariatu M. Miara poprosił Ministra aby zbadał ten problem, póki nie jest jeszcze w fazie niekontrolowanego niepokoju społecznego.

Minister stwierdził że rzeczywiście sytuacja PGNiG jest trudna i wymaga działań gdyż od 25 lat nic się nie zmieniło, a PGNiG musi kotrolować spółki gdyż udziela im pożyczek. O sytuacji w GK rozmawia on co tydzień z Prezesem Zawiszą i postara się jakoś temu zaradzić oraz że oszczędności nie powinny dotyczyć nie tylko kosztów pracy.

B. Potyrała odpowiedział że od 2000 roku zredukowano o 50% zatrudnienie, a firma utrzymywała gospodarkę kraju z tańszego gazu krajowego.

Minister zaproponował specjalne spotkanie dla Gazownictwa, gdyż jest czas na rozmowy. Po spotkaniu B. Potyrała i B. Stępiński rozmawiali z Ministrem Z. Gawlikiem o dalszych spotkaniach które ma odbyć się w okresie do 3 tygodni po Wszystkich Świętych i być może przed planowaną na 7 listopada Manifestacją.

Na koniec prezentacji dokonali koledzy z Sekcji Przemysłu Naftowego – Przewodniczący Sekcji i jednocześnie przewodniczący w Orlenie – Zbigniew Cegliński nakreślił problemy w firmach z Sekcji oraz w grupie Orlen a w szczególności omówił problem zmiany systemu pracy w Orlenie z pięciobrygadowego na czterobrygadowy i o restrukturyzacji majątkowej.

Kolejno przedstawiciel Kleczkowski Henryk Rafinerii Trzebinia mówił o obawach dla redukcji zatrudnienia przy połączeniu jej z Rafinerią Jedlicze

M. Miara reprezentował SPCH, ale również Sekcję Farmacji, natomiast Jadwiga Jóźwiak z Saint Gobain, reprezentowała Sekcję Szkła i Ceramiki. Nie było tylko przedstawicieli Sekcji Papieru.

Na koniec T. Podlasek nawiązał do potrzeby wyborów dobrych fachowców do Zarządów i do stabilizacji ich składu a Minister stwierdził że opracowują oni standardy Zarządzania, a celem MSP i jego jest dobro Polski i nie kosztem pracowników.

 M. Miara wyraził nadzieję że to spotkanie przyczyni się do częstszych spotkań i wspólnego rozwiązywania problemów.

W dniu dzisiejszym w przesłanej do nas notatce podsumował tak to spotkanie.

Podsumowując uważam, że spotkanie było potrzebne i jest ważne, ale tylko pod warunkiem, że będzie to początek dialogu SPCH z MSP a nie jednorazowe kurtuazyjne wydarzenie, bo na takich nam zupełnie nie zależy. Pracownicy Ministra skrzętnie notowali nasze uwagi, mam otrzymać notatkę ze spotkania, czas pokaże, czy będą jakieś pozytywne rezultaty.

Mam nadzieję, że to nasze spotkanie przyczyni się do normalniejszego dialogu związkowców z Zarządem po interwencji Ministra – zobaczymy.

Liczę na to, że po takim spotkaniu będzie łatwiej w przyszłości o dalsze kontakty.

Ja również mam nadzieję że okres przedwyborczy musimy wykorzystać do zawarcia ewentualnego porozumienia ograniczającego redukcję zatrudnienia i kosztów pracy przy poprawie Zarządzania GK PGNiG.

Przewodniczący SK GNiG NSZZ Solidarność

2014-10-17
przewodniczący RSK