Aktualności
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

NSZZ SOLIDARNOŚĆ

 Bielsko - Biała

 

W dniach 8-9 października 2014 roku odbył się w Bielsku Krajowy Zjadz Delegatów NSZZ Solidarność.

Branże Górnictwa Naftowego i Gazownictwa jako Delegaci  reprzentowali:

POTYRAŁA BOLESŁAW

ŻURAWSKI JACEK

ROGACZEWSKI KAZIMIERZ

JEWUŁA ROMUALD

A SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO  MIARA MIROSŁAW, ROGOZIŃSKI MIROSŁĄW, ZIARKOWSKI MAREK, BESSER IRENEUSZ, ZIELIŃSKI KRZYSZTOF..

W pierwszym dniu obrad KZD wybrał przewodniczącego którym został PIOTR DUDA  który uzyskał 257 głosów na 300 głosujących.

Członkiem Komisji Krajowej bez wyboru został ŻURAWSKI JACEK - przewodniczący Regionu Toruńsko - Włocławskiego

oraz MIROSŁAW MIARA przewdoniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. 

Wieczorem dokonano wyborów Komisji Karajowej a rano ogłoszono wyniki.

W skład Komisji Krajowej weszli z ww.

ROMUALD JEWUŁA, ZIARKOWSKI MAREK, ZIELIŃSKI KRZYSZTOF.

Wcześniej członkiem 25 osobowej Komisji Statutowej został wybrany POTYRAŁA BOLESŁAW.

W głosowaniu do Komisji Krajowej odbyły się 3 rury głosowań i pozoostał 1 wakat w KK, a Komisję Rewizyjną wybrano w pierwszej turze.

KZD przyjął szereg Uchwał i stanowisk, w tym finansowe i statutowe zgłoszone w trybie mielckiej Uchwały, oraz Uchwałę Programową..

Z podjętych decyzji wynika że między innymi składki członkowskiej nie będzie się naliczać od godzin nadliczbowych.

Pełna treść Uchwał, Stanowisk, Apeli będzie dostępna na stronie Komisji Krajowej Solidarność. .

2014-10-09
B. POTYRAŁA