Aktualności
POSIEDZENIE RSK

W dniach 16 -17 wrzesień odbyło się posiedzenie RSK w Wólce Nadbużnej której gospodarzem był Gaz-System.

Członkowie RSK spotkali się z Prezesem tej Spółki Janem Chadamem który przedstawił sytuację spółki Gaz-System i perspektywy rozwoju rynku gazu w tym sieci gazociągów przesyłowych..

Spółka ta od momentu powstania prawidłowo rozwija się osiąga zyski pomimo obniżania taryfy przesylowej stosując znaną maksymę że lepszy jest mniejszy jednostkowy zysk z przesyłu przy zwiększaniu ilości pzesyłanego gazu. W drugiej połowie 2015 roku ma nastąpić wzrost ilości budowanych gazociągów a zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych mogą pomóc spółkom GK PGNiG.

Rada Sekcji dyskutowała o prowadzonych sporach zbiorowych i sytuacjach pozostałych spółek.

Ustalono też zasady finansowania posiedzeń organizacji związkowych.

RSK przyjęła stanowisko nr 1/VIII/14 i wystosowała pismo do Prezesa Zawiszy na temat sprzeciwu dla realizacji programów osczędnościowych i wypowiedzeniu programu racjonalizacji zatrudnienia.

Ww. dokumenty w zakładce DOKUMENTY / Posiedzenia SK GNiG dokumenty 

2014-09-19
B. Potyrała