Aktualności
Krzyż Wolności i Solidarności

9 września 2014

Wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik wręczyła odznaczenia państwowe nadanie przez Prezydenta RP.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Wolności i Solidarności, Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, a także odznaczenia resortowe otrzymało 30 zasłużonych mieszkańców regionu.

Uroczystość, która odbyła się 9 września w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie była również okazją do przekazania gratulacji i wręczenia grawertonu dla Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, które zostało laureatem ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”. Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Prezydenta RP i miał na celu promowanie przedsiębiorczości, w tym pozarolniczych przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie zdobyło nagrodę w kategorii inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Wśród odznaczonych znalazł się również przewodniczący Rady Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Bolesław Potyrała. Krzyż ten wręczany jest za działalnośc na rzecz odzyskania wolności i niepodległości oraz praw obywatelskich w okresie do 1989 roku. Przewodniczący Sekcji w tym okresie był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i uczestniczył w działalności podziemnych struktur niepodległościowych, z tego powodu był on również represjonowany i posiada staus pokrzywdzonego przez władze PRL.

Odznaczenie to jest jednym z najwyższych odznaczeń RP i jest nowym odznaczeniem dlatego też stanowi dla niego najważniejszą nagrodę za pracę na rzecz demokrecji i pracowników, a działalnośc ta jest kontynuowana nadal w strukturach krajowych i lokalnych związku Solidarność oraz w branży Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 

Galeria zdjęć na stronie UW link https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/uroczystosc-wreczenia-odznaczen-panstwowych-2

 
 
2014-09-09
B. Potyrała