Aktualności
Spotkanie ZZ z Prezesami Spółek GK PGNiG i Prezesem Zawiszą

 

SPOTKANIE ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z PREZESEM ZAWISZĄ

I PREZESAMI SPÓŁEK GK PGNIG

Komisja do spraw dialogu społecznego GK PGNiG  :

 

Koleżanki i koledzy.

 

W dniu 17 lipca 2014 przewodniczący wszystkich organizacji związkowych ze spółek GK PGNiG
z wyjątkiem Spółki PGNiG SA spotkali się w obecności Prezesów tych spółek z Prezesem Mariuszem Zawiszą, oraz Waldemarem Wójcikiem i Dyrektorami PGNiG na spotkaniu konsultacyjno -informacyjnym.

Tematem spotkania była PREZENTACJA Programu Poprawy Efektywności w GK PGNiG, sytuacja w 11 Spółkach GK PGNiG SA oraz wyniki GK PGNiG SA za I kwartał 2014 roku a także przedłożenie propozycji powołania „Komisji do spraw dialogu społecznego GK PGNiG”.

Projekt Porozumienia w tej sprawie otrzymało 31 organizacji związkowych od najliczniejszej czyli Komisja Zakładowa Solidarności w Polskiej Spółce Gazownictwa – około 4200 członków do kanapowych organizacji związkowych w PSG Zakład w Sandomierzu - - „Solidarność 80” czy ZZ Inżynierów i Techników w Olsztynie.

W dwóch spółkach GK nie ma żadnych organizacji związkowych – PGNiG Serwis i Nysagaz.

Prezes Zawisza w swoim wystąpieniu nawiązał do pomysłu omówieniu projektu cyklicznych spotkań ze Związkami Zawodowymi a Dyrektor Lewenstein przedstawił założenia Programu Poprawy Efektywności w GK PGNiG.

Następnie Prezesi omawiali sytuację „swoich” Spółek i na pytania związkowców.

Poruszano również sprawę Centralnego Funduszu Racjonalizacji i Wspólnego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dyrektor Motyka przedstawił wyniki GK za I kwartał, a Dyrektor Zając projekt Porozumienia o powołaniu komisji Dialogu Społecznego.

Organizacje związkowe mają czas do 8 sierpnia na zgłaszanie uwag do otrzymanego projektu i wyboru formy dalszej współpracy. Na pewno wymiana informacji, konsultacje czy opinie na temat sytuacji GK i poszczególnych spółek są konieczne lecz forma tego dialogu musi zostać wypracowana wspólnie.

Dla prawidłowego działania Komisje Dialogu powinny reprezentować Centrale Związkowe i organizacje Reprezentatywne gdyż szereg małych nie reprezentatywnych organizacji z Oddziałów, Zakładów czy Centrum powinno mieć za partnera jedynie Zarząd danej Spółki.

Przewodniczący Organizacji związkowych Solidarności otrzymali w tej sprawie stosowane propozycje do wypracowania optymalnych rozwiązań.

Wspomniana prezentacja PPE – do wiadomości wewnątrz GK  jedynie drogą elektroniczną.

 Przewodniczący SK GNiG NSZZ „S”

2014-07-22
B. Potyrała