Aktualności
SYTUACJA W INNYCH SPÓŁKACH

W nawiązaniu do napiętej sytuacji w PGNiG gorący okres wakacyjny udziela sie również organizacjom związkowym w innych spółkach GK PGNiG.

W Spółce PGNiG Technologie bez sukcesu zakończyły się negocjacje zwolnienia grupowego.

Pracodawca wydał Regulamin w którym określił liczbę osób do zwolnienia od 403 do 600  z 1298 zatrudnionych. Nie przewiduje on żadnych dodatkowych odpraw.

 Centralny Fundusz Restrukturyzacji jest pusty i nie ma mozliwości jego zasilenia, nie ma też zgody Prezesa Zawiszy jako właściciela Spółek.

W Exalo Drilling zatwierdzono Aneks nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ograniczający wysokość płac zasadniczych w grupach kierowniczych.

Trwają też negocjacje Zwolnień Grupowych i do ewentualnego Porozumienia droga bardzo daleka gdyż również Pracodawca nie przewiduje dodatkowych odpraw, a liczba osób do zwolnień może być zredukowana jedynie z 250 do 210 przy zatrudnieniu 3313 porcowników. Dodatkowo planowane są wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy, w tym też miejsce pracy dla 1853 poracowników. Osiągnięte polepszenie treści Regulaminu nie  zadawala organizacji związkowych i jedynie możliwość zamiany rodzajów wypowiedzeń z definitywnych na zmieniające po nie przyjęciu zmieniających przez część załogi może przesądzić o podpisaniu Porozumienia. Aby jednak stało się to faktem muszą tez pojawić się też jakiekolwiek odprawy dodatkowe.

W Polskiej Spółce Gazownictwa trwają dyskusje nad załącznikami do ZUZP a Organizacja związkowa Solidarności złożyła żądania płacowe które będą przedmiotem negocjacji w dniu 14 lipca.

Dnia 17 lipca ma dojść do spotkania Prezesa Zawiszy i Prezesów pozostałych spółek GK z przedstawicielami ZZ w tych spółkach na temat zawarcia porozumienia o współpracy i sytuacji spółek.

Nie przesądzając wyników rozmów stoimy również na stanowisku że reprezentacją organizacji związkowych w rozmowach z Pracodawcą są Centrale związkowe a nie kanapowe organizacje związkowe działające w cząstkach (Oddziałach, Zakładach czy Centrach Spółek)

Na koniec informacja z WZD Regionu Podkarpacie na którym to przewodniczący Sekcji został Delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów który odbędzie się w miesiącu październiku br. 

2014-07-11
BOLESŁAW POTYRAŁA