Aktualności
SPÓR ZBIOROWY W PGNiG

Po spotkaniu ortganizacji związkowych z Prezesem Zawiszą w dniu 17 czerwca i po wypowiedzeniu Porozumienia o premii rocznej Organizacje związkowe w dniu 7 lipca odrzuciły:

 propozycję powołania Komisji Dialogu Społecznego która według pomysłu Zarządu zastępowałaby samodzielne organizacje związkowe. 

propozycję uczestnictwa w zespołach zadaniowych w formie obserwatorów w powołanych zespołach  dla opracoiwania szczegółowych inicjatyw Programu Poprawy Efektywności   

stwierdziły że obowiązujące są wcześniejsze porozumienia o zasadach współpracy podpisane z poprzednimi Zarządami

złożyły Pracodawcy żądania podwyższenia płac, talonów, wycofania wypowiedzenia wspomnianego porozumienia.

W sytuacji nie spełnienia postulatów od dnia 14 lipca rozpocznie się SPÓR ZBIOROWY Z PRACODAWCĄ

Wspomniane powyżej dokumenty umieszczone zostały w zakładce - DOKUMENTY - INF Z ORGANIZACJI ZWIĄZKOWCH.

2014-07-11
Bolesław Potyrała