Aktualności
WYBORY BRANŻOWE I KONGRES SPCH

 

Walne Zebrania Delegatów Krajowych Sekcji zrzeszonych w
Sekretariacie Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

W maju odbyło się już sześć  Walnych Zjazdów Delegatów Krajowych Sekcji, zrzeszonych w Sekretariacie Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność.

W dniu 7 maja w Spale obradowali delegacji Sekcji Krajowej Przemysłu Chemicznego. Nowym Przewodniczącym na kadencję 2014 – 2018 został wybrany Tomasz Podlasek z Zakładów Oponiarskich Dębica.

W dniu 14 maja w Płocku obradowali delegacji Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego. Nowym Przewodniczącym na kadencję 2014 – 2018 został wybrany Zbigniew Cegliński  z PKN Orlen Płock.

W dniach 15/16  maja w Murzasichle  obradowali delegacji Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego.  Nowym Przewodniczącym na kadencję 2014 – 2018 został wybrany Mirosław Miara  z  Polfy Warszawa S.A.

W dniu 16 maja w Murzasichle obradowali delegacji Sekcji Krajowej Ceramiki. Nowym Przewodniczącym na kadencję 2014 – 2018 został wybrany Ireneusz Besser  z ZPS  Karolina Jaworzyna Śląska.

W dniach 19/20 maja w Krośnie obradowali delegaci z Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Nowym Przewodniczącym na kadencję 2014 – 2018 został wybrany Bolesław Potyrała  z z Grupy PGNiG.

W dniu 22 maja w Ostrołęce obradowali delegaci z Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Papierniczego. Nowym Przewodniczącym na kadencję 2014 – 2018 został wybrany Marek Ziarkowski   z IP Kwidzyn.

Wszystkie Sekcje Krajowe wchodzące w skład Sekretariatu Przemysłu Chemicznego, wybrały swoje nowe władze na kadencje 2014-2018, teraz w dniach 5/6/7 czerwca w COS Spała, będzie obradował Kongres  Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, który wybierze  przewodniczącego i Radę Sekretariatu.

 

 

XIV Kongres Sekretariatu Przemysłu Chemicznego rozpoczął się od mszy świętej w Opocznie za duszę ŚP. przewodniczącego SPCH Andrzeja Koneckiego.

Następnie odbywał się on w Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale. Wzięło w nim udział 52 Delegatów z 57 uprawnionych, w tym 16 z 18 Delegatów reprezentujących nasz Sekcję Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Gośćmi Kongresu byli Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej, Zbigniew Bogusławski – przewodniczący Regionu Piotrkowskiego, Kazimierz Grajcarek – przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, Bogdan Szozda – przewodniczący Sekretariatu Transportowców który pełnił też funkcję członka Krajowej Komisji Wyborczej, oraz byli członkowie Sekretariatu którzy zakończyli pracę zawodową, w tym Hanna Furmańska oraz bez mandatu były jej członek Adam Kokot.

Przewodniczący Sekretariatu rozpoczął obrady Kongresu i powitał obecnych oraz poprosił o wystąpienie przewodniczącego Piotra Dudę który jeszcze w tym dniu udawał się na spotkanie do Łodzi.

Przewodniczący przedstawił działania związku w ostatniej kadencji, ocenił sukcesy lecz także nie bał się mówić o tym czego nie udało się osiągnąć.

Wielkimi akcjami związku poprawiającymi wizerunek Solidarności i jednoczącymi pracowników było zbieranie podpisów o referendum w sprawie wieku emerytalnego, płacy minimalnej. Zwrócił on uwagę na niedoskonałości polskiej konstytucji z 1997 roku w której nie dopilnowaliśmy równego traktowania pracowników i polityków. I tak poseł zostaje wybrany  nawet przy minimalnej frekwencji i jest on nieodwoływany w trakcie całej kadencji, więc zabiega on o wyborców tylko w kampanii wyborczej, raz na 4 lata. Pracownicy chcący by społeczeństwo wypowiedziało się w ich sprawie muszą zebrać 500 tysięcy podpisów, potem jeszcze musi zgodzić się na organizację referendum Sejm, a na koniec do urn musi pójść 50% społeczeństwa. Ostatnie przypadki pokazuję że w wielu przypadkach politycy namawiali do bojkotu głosowania aby referenda były nieważne, a gdy zebrano 2,5 mln podpisów odrzucili wniosek obywateli.

Związek Solidarność usilnie zabiega o stabilizację zatrudnienia, lecz aby to osiągnąć muszą być przyjęte co najmniej łącznie 3 ustawy o oskładkowaniu umów śmieciowych, o płacy minimalnej oraz o zamówieniach publicznych. Aby zaistniała równość szans podmiotów przestrzegających prawa pracy i prywaciarzy musi być obowiązek większego wykonywania wygranych prac własnymi siłami a w kryteriach oceny musi być wyższy wskaźnik stabilności zatrudnienia.

Potrzebną akcją była akcja sprawdzampolityka.pl która zapobiegła ucieczce antypracowniczych posłów do Brukseli. Dużą sprawą która zjednoczyła związki zawodowe była wspólna 4 dniowa manifestacja w Warszawie, jednak udział w niej mógłby być jeszcze większy przy naszej wspólnej mobilizacji. Nawiązał on do dużej liczby funkcyjnych członków związku i osób korzystających z ochrony związkowej którzy powinni jeszcze bardziej włączyć się we wszystkie akcje związku. W tym temacie przewodniczący Sekcji B. Potyrała zapytał o możliwość  zwiększenia ilości osób oddelegowanych i chronionych w spółkach o wielo oddziałowej strukturze gdy jest tam jeden pracodawca i do podjętego Stanowiska na WZD Sekcji. Przewodniczący KK odpowiadając nawiązał do zmian w statucie związku, analizy zapisów przez prof. Sulimę oraz o planach jego uporządkowania na październikowym Krajowym Zjeździe Delegatów. Stwierdził że Sąd Rejestrowy w jednolitym związku nie zgadza się na takie zmiany w Statucie, a OPZZ i Forum są Konfederacjami. Przytoczył przykład Kampanii Węglowej Piwowarskiej czy zakładów Fiata. W  tej samej sprawie głos zabierał Z. Sobka przedstawiając strukturę związku w PGNiG a P. Duda nawiązał do likwidacji ZOK w nowym statucie i zwiększenia roli Komisji Podzakładowych, przestrzegał on  również przed wojenkami różnych związków i struktur w sprawie statutu.  Przytoczył też wiele niepotrzebnych sporów które musiała rozstrzygać KK.

W takiej sytuacji kolega Roman Wawrzyniak doprecyzował że liczenie osób oddelegowanych i chronionych powinno być na poziomie Organizacji Podzakładowej a do negocjacji powinna być Komisja Zakładowa. Po tym wystąpieniu przewodniczący Duda stwierdził że w takiej sytuacji można myśleć o szansach na dokonanie zmian i przyjęcie korzystniejszych rozwiązań.

 P. Duda mówił również o wystąpieniu KK do Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie niemożliwości przynależności związkowej pracowników na „samo zatrudnieniu”. Aktualnie po wizycie przedstawicieli MOP w Polsce Sejm musi znowelizować ustawę o ZZ. Trwa również dyskusja o związkach reprezentatywnych która pozwoli lepiej funkcjonować większym organizacjom.

Piotr Jusiewicz nawiązał do wysokości składki członkowskiej i po dyskusji o zadaniach związku na każdym szczeblu okazało się że zmiany raczej nie są możliwe a Solidarność ma do zaoferowania coś więcej niż tylko zwrot składki. Przewodniczący namawiał aby jedynymi pieniędzmi wracającymi do pracowników były imprezy integracyjne które jednoczą członków.

Przewodniczący mówił też o reprezentowaniu pracowników, pilnowaniu ich spraw a także o realizacji praw oddzielnych grup jak np. tylko dla lekarzy jednak korzystający z efektów negocjacji związkowych powinni płacić na rzecz związków. Takie praktyki są między innymi w Kandzie a w państwach Europy zachodniej organizacje związkowe mają bardziej stabilne prawo.

W  naszej sytuacji problemem jest zwolnienie działacza z art. 52 KP i przewlekłość spraw sądowych. Przy sprzeciwie związku takie przypadki powinny być rozstrzygane przez 24 godzinny są a pracodawca który przegra sprawę powinien płacić znaczne kary i odszkodowania. Związek powinien również wspierać takich liderów poprzez liczny udział na Sali sądowej oraz przed Sądem bo w wielu przypadkach pozwala to przyśpieszyć decyzje. Pozostali delegaci pytali o wizerunek medialny związku, bieżącą działalność, propozycje zmian ustawodawstwa. Piotr Duda mówił między innymi o ilościach wejść na stronę związku lub o funkcjonowaniu Tygodnika Solidarność.

Następnie przewodniczący Regionu Piotrkowskiego nawiązał do działalności Sekretariatu w jego Regionie i wspomniał byłego przewodniczącego Andrzeja Koneckiego.

K. Grajcarek wspomniał o pakiecie klimatycznym, który po kampanii związku popiera coraz więcej organizacji i państw, roli zespołu przemysłowego działającego w związku Solidarność, konieczności bezpośredniego kontaktu z członkami. Mówił też że związek powinien umieć się sprzedać a liderzy muszą słuchać pracowników na najniższych stanowiskach.

Na koniec podziękowali oni wspólnie za możliwość dyskusji i udali się  na inne spotkania a Delegaci oglądnęli występ folklorystycznego lokalnego zespołu i kapeli. 

 W kolejnym dniu przystąpiono do wyborów władz Sekretariatów.

Jedynym kandydatem na przewodniczącego był kolega Mirosław Miara z Farmacji (Polfa Warszawa) i po uzyskaniu  49 głosów został wybrany na tą zaszczytną i odpowiedzialną Funkcję

 

Delegaci podjęli Uchwałę że przewodniczący Sekcji otrzymują mandat delegata i zgodnie ze statutem wchodzą w skład Rady Sekretariatu, Zakłady Oponiarskie Dębica

Potyrała Bolesław – SK GNiG,  Exalo C. Jasło

Besser Ireneusz – Sekcja Ceramiki, Karolina Jaworzyna Śląska

Cegliński Zbigniew – Sekcja Nafty, PKN Orlen Płock                                                

Ziarnkowski Marek - Sekcja Przemysłu Papierniczego, IP Kwidzyn

a poszczególne Sekcji zgłosiły swych przedstawiciele do RSPCH

Kolejno przystąpiono do wyborów i po uzyskaniu ponad połowy ważnych głosów zostali członkami Rady Sekretariatu następujący  przedstawiciele

1.      Czarnecki Jan – Papier -

2.      Grudniewski Janusz – Farmacja

3.      Góra Roman - Azoty Puławy

4.      Kargul Edward - Gaz – System O. Wrocław

5.      Karaszewski Arkadiusz – PERM Płock

6.      Lasota Bogdan - PSG O. Warszawa,

7.      Łusiewicz Piotr - Gaz – System O. Poznań

8.      Maluchnik Jan – Michelin Olsztyn

9.      Rogoziński Mirosław – Porcelana Ćmielów

10.   Saramak Andrzej -  IP Kwidzyn

11.   Sopel Włodzimierz - Farmacja

12.   Szumański Tadeusz – Azoty Tarnów

13.   Wawrzyniak Roman - PSG O. Wrocław

14.   Zieliński Krzysztof – Azoty Police

15.   Znój Janusz – Rafineria Jedlicze

 

Do Komisji Rewizyjnej został wybrany Horodecki Marcin - Gaz –System O. Tarnów zastępca przew. KR

Kleczkowski Henryk Nafta Płock

Kossak Ryszard – Ceramika Opoczno

Minga Tomasz – Papier

Pinkowski Witold – Michelin Olsztyn

Walicki Tomasz – Polfa Warszawa – przewodniczący KR

Delegaci przyjęli Stanowiska między innymi w sprawie

Nr 1.  w sprawie - Oddelegowanych do pracy związkowej z poziomu Komisji Podzakładowych

Nr 2. w sprawie Handlu PGNiG:

STANOWISKO nr 1

XIV Kongresu Sprawozdawczo - Wyborczego SPCH NSZZ „Solidarność

Delegaci zebrani na XIV Kongresie SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", o dokonanie zmian w STATUTCIE NSZZ "Solidarność" w §19 ust. 2 z dnia 23.11.2012. Zapis ten powinien umożliwić, organizacjom podzakładowym posiadającym osobowość prawną i należącym do Organizacjach Zakładowych działających w Spółkach i Zakładach wielooddziałowych (działających na terenie dużego obszaru) wystąpienie do pracodawcy o oddelegowanie osób do pełnienia funkcji związkowych i objęcia ich ochroną związkową zgodnie z ustawą o ZZ.

 

STANOWISKO nr 2

 XIV Kongresu Sprawozdawczo - Wyborczego SPCH NSZZ „Solidarność

                   Delegaci zebrani na XIV Kongresie SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” jako odpowiedzialny partner społeczny, mający na uwadze nie tylko sprawy pracownicze ale również rozwój i przyszłość Spółek sektora gazownictwa, wyrażają głęboki niepokój z prowadzonych oraz planowanych działań w sektorze handlu w Spółce PGNiG SA. Handel gazem w PGNiG S.A. od samego początku jego wydzielenia, dokonywanych na skutek dyrektyw europejskich i polskiego prawa gazowego jest poddawany ciągłym reorganizacjom, przebudowom i optymalizacjom. W okresie kilku ostatnich lat wprowadzano nowe strategie i koncepcje funkcjonowania służb handlowych, skutkiem tych działań była likwidacja 50% Biur Obsługi Klienta.  Likwidacji uległo kilkaset stanowisk pracy a ponad 300 pracowników zdegradowano na niższe stanowiska. Skutki prowadzonych działań optymalizacyjnych dotknęły ponad 50% pracowników, pogarszając im znacząco warunki pracy a zatrudnienie zmniejszyło się o ponad 20%. Przypadek, w którym dokonano by tak daleko idących zmian organizacyjnych, tylko w jednym sektorze działalności firmy, kosztem interesów pracowniczych nie jest nam znany.

                   Nieprzemyślanymi i nieodpowiedzialnymi decyzjami doprowadzono do likwidacji jednostek terenowych o nazwie ‘Gazownia”. Gazownie to nie tylko tradycja i dorobek kilku pokoleń poprzedników, to przede wszystkim dla Klientów pewność, jakość i zaufanie. To wartości, o które dzisiaj zabiegają uczestnicy rynku.

                        W dniu 2 czerwca 2014 r. w liście skierowanym do pracowników PGNiG
Pan Mariusz Zawisza - Prezes Zarządu PGNiG S.A. przekazał informację o wdrożeniu kolejnej, nowej strategii. Pracownicy przyjęli te informacje z dużym niepokojem, a dla związkowców taka forma przekazu jest zaskoczeniem, budzi niepokój, że tak ważne decyzje dotyczące przyszłości miejsc i warunków pracy są podejmowane bez konsultacji i zasięgania opinii reprezentacji pracowniczych. Takie postępowanie ze strony pracodawcy jest nie do przyjęcia przez branżowy ruch związkowy.

                   Delegaci Kongresu oświadczają, że nie ma zgody strony społecznej na przeprowadzanie dalszych eksperymentów w obszarze działalności handlu gazem, będącej wizytówką PGNiG na rynku zewnętrznym. Dla nas przedstawicieli pracowników Przemysłu Chemicznego  bardzo ważną sprawą są kwestie pracownicze, czujemy się również odpowiedzialni za rozwój oraz jej wizerunek na polskim rynku energii, ale oczekujemy od Spółki szczycącej się posiadaniem certyfikatu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu odpowiedzialnych decyzji podejmowanych po konsultacjach ze związkami zawodowymi, które rozumiejąc konieczność dokonywania zmian, dyktowanych warunkami rynkowymi, przystały na wdrożenie niezbędnych rozwiązań.

Delegaci Kongresu mają więc prawo oczekiwać, iż obecny Zarząd PGNiG S.A. będzie kontynuatorem tych rozwiązań i nie posunie się do wprowadzania nowych, nieuzgodnionych ze stroną społeczną koncepcji i rozstrzygnięć.

                                                                                                                     

2014-06-07
B. POTYRAŁA