Aktualności
DECYZJE PO WZD, kolejne wybory.

W ubiegłym tygodniu odbyły sie spóźnione wybory w Zakładowej Organizacji Kooordynacyjnej PGNiG SA.

Termin ten był spowodowany awansem kolegi Tomasza Ziembickiego na stanowisko zastępcy Dyrektora ds.współpracy z przedstawicielami pracowników. Opóźnienie to nie wpłynęło na inne wybory gdyż ZOK nie należy do Sekcji Krajowej, a należą do niej jego niższe jednostki organizacyjne czyli  Komisje Zakładowe, któe to wybierały Delegatów na WZD Sekcji.

ZOK jako zarejestrowany wprost w Komisji Krajowej nie wybiera też Delegatów na Zebrania Regionalne.

W wyniku dokonanych wyborów przewodniczącym ZOK PGNiG został wybrany przewodniczący KM Oddziału Sanok kolega Zygmunt Sobka,

a pozostli przewodniczący z organizacji Zakładowych w Oddziałach zostali członkami Związkowej Komisji Koordynacyjnej, do których dokoptopwano w wyniku wyborów 10 członków. 

Struktura organizacyjna i wybrani przewodniczący są wykazani na stronie Sekcji.

W najblizszy czwartek i piątek odbędą się wybory władz Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.

W skład Rady Sekretariatru wejdzie przewodniczący Sekcji i czterech przedstawicieli Sekcji GNiG oraz osoby z innych Sekcji Krajowej.

Po konsultacjach z autorami stanowisk zostały opracowane i wysłane pisma do Zarządów Spółek oraz do przedstawicieli róznych władz w związku Solidarność.

WW. dokumenty zamieszczamy w zakładce DOKUMENTY -  Walne Zebrania Delegatów.

2014-06-02
B. Potyrała