Aktualności
NOWA KADENCJA 2014 - 2018 WYBORY W KROŚNIE

W dniach 19 - 21 maja 2014 roku w Hotelu Nafta w Krośnie odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Uprawnionych do udziału w Zebraniu było 72 delegatów z 14 organizacji zakładowych i miedzyzakładowych funkcjonujących w 10 spółkach branży gazowniczej a w 7 spółkach GK PGNiG SA. 

W zebraniu udział wzięło 69 delegatów którzy dokonali wyborów:

- przwodniczącego RSK GNiG NSZZ "S" - 1 osoba

- członków RSK GNiG NSZZ "S" - 26 osób

- komisji rewizyjnej RSK GNiG NSZZ "S" - 6 osób

- delagatów na kongres Sekretariatu Przemysłu Chemicznego - 17 osób + przewodniczący RSK

Wybory do władz związkowych przewodniczący i skłąd Rady z list cząstkowych zakonczyły się po jednej turze głosowan, zaś Komisji Rewizyjnej wymagały 3 tur a wybory delegatów na KS PCh aż 4 głosowań ze zgłoszeniem nowych kandydatów.

Dodatkowo Delegaci przyjęli 10 Uchwał - głównie wewnątrz związkowych oraz 8 stanowisk adresowanych do różnych instytucji a więc do Komisji Krajowej, Zarządu PGNiG, PSG, Exalo.

Podjete decyzje, składy władz zamieszczone są w zakładce - dokumenty - Walne Zebrania Delegatów 

2014-05-23
BOLESŁAW POTYRAŁA