SZTANDAR SEKCJI KRAJOWEJ

Zakłady pracy branży Gazownictwa oraz Górnictwa Naftowego należące do Zjednoczenia Górnictwa rozpoczęły w 1980 tworzenie organizacji i rejestrację struktur branżowych Solidarności lecz wybuch stanu wojennego zniweczył te działania. Po obradach okrągłego stołu 4 sierpnia 1989 roku zorganizowano w siedzibie PGNiG w Warszawie spotkanie przedstawicieli powstających organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”, tworzonych po reaktywowaniu związku w poszczególnych zakładach Przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, które powstało w 1982 roku. Dnia 11 września 1989 roku Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zarejestrowała Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Górnictwa Nafty i Gazownictwa.

W dniach 27-29 października 1989 roku w Ośrodku Wypoczynkowym w Tleniu odbył się I Zjazd Delegatów Sekcji Branżowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Nafty i Gazownictwa. Głównym gościem pierwszego Zjazdu był Lech Kaczyński Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” - Senator RP, późniejszy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniach 20-22 kwietnia 1995 roku w Ośrodku Wypoczynkowym w Wiśle - Malince odbyło się VIII Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, na którym podjęto decyzję o ufundowaniu i wykonaniu sztandaru Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którego uroczyste poświęcenie odbyło się we Wrocławiu dnia 16 grudnia 1995 r. Fundatorami były Komisje Zakładowe skupione w Sekcji oraz inne organizacje związkowe i instytucje. W drzewcu sztandaru znajdują się symboliczne gwoździe od Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza, Prezydenta RP Lech Wałęsy, przewodniczącego KK NSZZ „S” Mariana Krzaklewskiego, Prezydenta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego, Tomasza Wójcika Region Dolny Śląsk NSZZ „S”, Aleksandra Findzińskiego  Dyrektora PGNiG, Kazimierza Janiaka z KK NSZZZ „S”, Ryszarda Olfansa Dyrektora DOZG Wrocław, Rudolfa Lanca od Rady Pracowniczej PGNiG, Tadeusza Handerka od RP DOZG, Krzysztof Hnatio za Sekretariat Przemysłu Chemicznego i przewodniczących Komisji Zakładowych Sekcji.

Sztandar Sekcji corocznie bierze udział w Zebraniach Delegatów Sekcji i uroczystościach Centralnej Barbórki branżowej odbywającej się w różnych miastach Polski. Wyjątkowo z powodu sporu zbiorowego i przy braku dobrej woli ze strony Zarządu do podpisania porozumienia o racjonalizacji zatrudnienia 7 grudnia 2007 roku po raz pierwszy w historii branży sztandary związkowe (Sekcji i Federacji) nie brały udziału w obchodach Centralnej Barbórki. W tym samym dniu odbyły się więc dwie Barbórki Dyrektorska we Wrocławiu i związkowa w Wałbrzychu. Taka forma protestu spowodowała osiągnięcie przez związkowców zamierzonego celu. Sztandar Sekcji ponadto brał udział w uroczystościach XXV-lecia NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Symbolika Sztandaru:

Awers to motyw logo Sekcji przedstawiający srebrną wieżę wiertniczą a w niej byłe logo firmy PGNiG tj. 2 czarne młotki górnicze i czerwony płomień palącego się gazu. Obok jakby flaga w kolorach sztandarów górniczych zielono – czarna a nad nią i na niej napis „NSZZ” w kolorze złotym, poniżej „Solidarność” pisana grafiką związkową w czerwonym kolorze i złote napisy na zielonym tle „Sekcja Krajowa” a na czarnym „Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”. Rewers w dwóch kolorach flagi państwowej biały i czerwony a na nich po środku srebrny orzeł w złotej koronie a nad nim złoty napis „Bogu i Ojczyźnie”. Obszyty złotymi frędzlami. Zakończenie drzewca jest kulą w złotym kolorze a na niej orzeł w kolorze srebrnym z koroną w kolorze złotym.